Juryverslag twee winnende foto’s:

Zonder dat bewust gekeken is naar een beste foto binnen elk thema, is zilver toegekend aan een foto ‘Reisfotografie’ en een foto ‘Vrij onderwerp’.

De foto van Cor Boers in het genre Reisfotografie laat ons in één beeld twee werelden zien. De nomaden die in gezelschap van hun kamelen de warmte in de woestijn trotseren. De woestijn, dor en droog met hier en daar een oase. Te kiezen voor een bewegend beeld van futuristische gebouwen als oase is verrassend en weerspiegelt de realiteit van een oprukkende ontwikkeling op economisch gebied. Een beeld in twee delen die in realiteit en kleur complementair zijn.

Binnen het thema Vrij onderwerp is een portret van Marijke de Haze beloond met zilver. Een portret met een hond in de hoofdrol, een portret in een ton-sur-ton sober kleurgebruik. Het gevangen beeld toont alertheid, dwingt bijna respect af en suggereert ook een zweem van arrogantie. Dat de hond een bontmuts draagt maakt dat de toeschouwer zich alleen nog maar meer identificeert met de hond en hem deze menselijke eigenschappen toekent. Een beeld dat technisch gezien perfect is uitgevoerd, maar waarbij de beeldtaal domineert.

Marga Nuijs, Frans Smets, Corinne van der Laar